Ważne informacje:

 • Zdający wchodzą głównym wejściem.
 • Egzaminy rozpoczynają się o godz.9:00.
 • Zdający przychodzą w godz.8:15-8:30, o godz.8:30 krótkie spotkanie z dyrekcją w auli.
 • Proszę skorzystać z szatni szkolnej i pozostawić tam wszystkie zbędne rzeczy.
 • Zdający zobowiązany jest mieć na każdym egzaminie legitymację szkolną.
 • Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem.
 • Rysunki, jeśli trzeba je wykonać, zdający wykonują długopisem.
 • Niedopuszczalne jest korzystanie z długopisów zmazywalnych i ołówków.
 • Na egzamin z matematyki należy przynieść, oprócz długopisu, linijkę.
 • Można mieć małą butelkę wody.
 • Przydział sal na tablicy przy wejściu do szkoły.
 • Powodzenia! Trzymamy kciuki✊😊