27.03 - 02.04.2022r ta data na długo zapadnie w pamięci 10 młodym liderom, którzy w tym czasie udali się na szkolenie do słonecznej Italii, a konkretniej do Mediolanu. Oprócz uczestników z całej Polski można było spotkać również uczestników z Rumunii, Belgii oraz Włoch. Oprócz poznawania kuchni włoskiej (która swoją drogą jest fenomenalna) oraz tutejszej kultury liderzy uczestniczyli w serii szkoleń. Warsztaty pozwoliły uczestnikom opanować wiele umiejętności takich jak poprawne pisanie projektów, komunikacja w grupach oraz pokazały uczestnikom cele i środki do ich realizacji. Całość projektu była kontynuacją wcześniejszych szkoleń fair trade w Warszawie. Ciao