1 września 2021r. uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny.
Była to okazja do wprowadzenia nowych uczniów w mury naszej szkoły, uczczenia rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i przede wszystkim, do nadania patrona każdej z klas i rozpoczęcia projektu edukacyjnego pt.: "Hanza bez tajemnic- żeglowanie przez wieki". 
Dyrekcja szkoły wręczyła każdej klasie herb partonackiego miasta hanzeatyckiego, które uczniowie będą poznawali przez cały rok, otwierając tym samym, drzwi do świata Hanzy. 
Wrzesień 2021r., ma dla naszej społeczności szkolnej szczególne znaczenie, ponieważ właśnie teraz, Gdańsk obchodzi 660. rocznicę swego pierwszego uczestnictwa w Zjeździe „Starej” Hanzy. 
 30 kwietnia 2020 r. Uchwałą nr XXII/568/20 Rady Miasta Gdańska SPMS nr 94 otrzymała imię Hanzy. Z powodu pandemii Covid 19, nie mogliśmy wówczas, odpowiednio świętować tego wydarzenia, ale od tego dnia utożsamiamy się ze słowami Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza wypowiedzianymi podczas Zjazdu Hanzy w Salzwedel w Niemczech w 2008 r.: ”Dla nas Gdańszczan HANZA to pojęcie wypełnione wciąż konkretną treścią – z hanzeatyckiej przeszłości czerpaliśmy i czerpiemy umiłowanie ducha wolności, niezależności i międzyludzkiej solidarności. Hanza to część współczesnej tożsamości Gdańska”.
Rozpoczynający się rok szkolny, to rok przygotowanń do obchodów 
5-lecia istnienia nowo powołanej SPMS nr 94. Wierzymy, że identyfikacja z imieniem nadanym szkole, wpłynie na poglębienie wartości, jakie kształtujemy w naszej szkole. Chwytamy wiatr w żagle i żeglujemy przez wieki!