ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE – to się opłaca!!!

Wiersz zgadywanka:
„Jakie to zwierzę”
Termin: 4 – 18 kwietnia
Klasy 1 – 7

1. Wiersz powinien:
• być samodzielny,
• zawierać prawdziwe informacje, które pozwolą odgadnąć jego nazwę,
• liczyć przynajmniej: 4 wersy - dla klas 1-3
10 wersów - dla klas 4 – 7

• nie musi się rymować.
2. Prace, które zostaną ocenione przez Komisję składającą się z nauczycieli j.
polskiego, biologii i bibliotekarza, proszę składać w bibliotece do 18 kwietnia.
3. Najlepsze prace będą nagrodzone:
➢ w klasach 1 – 3 książeczkami o zwierzętach,
➢ w klasach 4 – 7 następująco:
biologia oraz j. polski p.M.Owoc – dodatkowe 5% punktacji dowolnego
sprawdzianu,
j. polski p.B.Piskorska – zwolnienie z 1 odpowiedzi ustnej.

Przykład wiersza (kl.1-3):
„Nie jestem koniem, choć mam grzywę,
Nie jestem wilkiem, choć kły mam straszliwe,
Choć jestem ojcem, to dzieci nie żywię,
Czym jestem?”

Dobrze jest zajrzeć do biblioteki, aby poszukać potrzebne
informacje