Od 2013 roku, uczniowie przysyłają na adres szkoły, w ramach pracy dodatkowej:), kartki świąteczne do Pani Agnieszki Butkus. W tym roku wystawa kartek odbyła się w czytelni LO. Warto było przyjść i zobaczyć, jak zdolni są nasi uczniowie i jak wiele mają pomysłów na kartkę świąteczną, wykonaną własnoręcznie.