24 listopada klasa III CC o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Biologicznym UG. 

Temat zajęć dotyczył rysu  historycznego udomowienia dzikich zwierząt w ujęciu ewolucyjnym.  Po wykładzie uczniowie zostali podzieleni na grupy i przygotowywali swoje stanowisko odnośnie zaproponowanych twierdzeń dotyczących pytania : „Czy człowiek jest istotą nadrzędną nad zwierzętami?”

 Po burzliwej dyskusji, uczniowie obejrzeli wnętrze budynku Wydziału Biologii, hodowlę roślin owadożernych, mini muzeum bursztynu i inne ciekawe eksponaty. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.

24 listopada klasa III CC o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Biologicznym UG. 

Temat zajęć dotyczył rysu  historycznego udomowienia dzikich zwierząt w ujęciu ewolucyjnym.  Po wykładzie uczniowie zostali podzieleni na grupy i przygotowywali swoje stanowisko odnośnie zaproponowanych twierdzeń dotyczących pytania : „Czy człowiek jest istotą nadrzędną nad zwierzętami?”

 Po burzliwej dyskusji, uczniowie obejrzeli wnętrze budynku Wydziału Biologii, hodowlę roślin owadożernych, mini muzeum bursztynu i inne ciekawe eksponaty. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.