INFORMACJA DLA KLAS 1-3

 • od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 klasy 1-3 wracają do stacjonarnych zajęć. Obowiązują wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz regulamin covid - SPMS94
 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • w związku z organizacją i zachowaniem spójności pracy całego zespołu klasy 1-3 pracują według skróconego harmonogramu (skróconych lekcji):
  • 0. 7.20 – 7.50
   1. 8.00 – 8.30
   2. 8.45 – 9.15
   3. 9.30 – 10.00
   4. 10.15 – 10.45
   5. 11.00 – 11.30
   6. 11.45 – 12.15
   7. 12.30 – 13.00
   8. 13.15 – 13.45
   9. 14.00 – 14.30
   10. 14.45 – 15.15
 • dzieci wchodzą do szkoły tylko wejściem od szkoły podstawowej
 • w częściach wspólnych (szatnia, toaleta, biblioteka, korytarze) i na dworze dzieci obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki)
 • obowiązuje ograniczenie przemieszczania się opiekunów na terenie placówki
 • opiekunowie doprowadzają dzieci do wejścia do szatni (do szklanych drzwi), w szatni opiekują się dziećmi nauczyciele i pracownicy
 • klasy rozpoczynające/kończące lekcje zajęciami sportowymi spotykają się w hali sportowej
 • obiady można zamawiać przez stronę internetową
 • świetlica tylko dla dzieci rodziców pracujących przed lekcjami od godziny 7.00, po lekcjach do godziny 17.00