Warszaty hydrologiczne, astronomiczne, fotograficzne,przyrodnicze oraz nauka obsługi kompasu, produkcja papieru, podchody, zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie .To wszystko podczas pobytu klas siódmych SPMS 94 na Zielonej Szkole w Szymbarku w dniach 19-23 października.