Dnia 20. grudnia w auli naszej szkoły rozbrzmiały dźwięki pięknych kolęd
i piosenek świątecznych, wprowadzające nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia.  

Uczestnikami tego koncertu byli uczniowie liceum, którzy sami zadeklarowali swój udział w tym przedsięwzięciu.

Bardzo dziękuję wszystkim artystom za zaangażowanie, przygotowanie i stworzenie świątecznej atmosfery. 

Dziękuję również Radzie Rodziców za przekazane upominki dla wszystkich uczestników koncertu.

Z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi

Aleksandra Białk.