Polonistyczny konkurs literacko-plastyczny dla klas pierwszych liceum pt. „Kochanowski – moja miłość”

Jak wziąć udział?

  • Napisz tekst, w którym odpowiesz na pytanie:

Za co można dzisiaj kochać, lubić i szanować Jana Kochanowskiego? (min. 300 słów)

  • Przygotuj plakat (w dowolnym formacie) lub lapbook pt. „Kochanowski – moja miłość”.

Jeśli nie masz talentu plastycznego, masz za to lekkie pióro lub na odwrót – zaproś do współpracy dowolną osobę ze swojej klasy. Pod pracą (tekst i dzieło  plastyczne) mogą podpisać się dwie osoby. 

  • Tekst w pliku i fotografię lub fotografie plakatu albo lapbooka prześlij do 30. 04. na adres: kochanowskimojamilosc@gmail.com

wraz z danymi uczestnika lub uczestników (imię, nazwisko, klasa).