Powtórzenie z działu charakterystyka pierwiastkow chemicznych w postaci ćwiczeń laboratoryjnych w klasie 3C.