5 grudnia podczas transmisji on-line zostało ogłoszone głosowanie na projekty BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021.

W dzielnicy SRÓDMIEŚCIE liczbą 1115 puntów akceptację do realizacji otrzymał nasz projekt-PLAC KALISTENICZNY (street workout).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy promowali i wsparli nasz projekt!!!