Otrzymanie tytułu Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu zobowiązuje.
Tym razem poszukujemy odowiedzi na pytanie: dlaczego fair trade jest szansą?
Pozdrawiam
Hanna Szulman-Kudrin
I uczniowie z grupy
WOS PR klasy drugie
Podziękowania dla pani Pauliny Wiśniewskiej