14 września, klasa 8b, pod opieką pani Agnieszki Butkus  wzięła udziału w Uroczystej Inauguracji Gdańskich Lekcji Obywatelskich w Europejskim Centrum Solidarności. Spotkanie z młodzieżą zaczęło się od powitania przez panią Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Szkoły, które   wykonają  cztery zadania obywatelskie, o których była mowa podczas inauguracji, otrzymają certyfikat Szkoły Gdańskich Lekcji Obywatelskich. 

Nasza szkoła podejmie wyzwanie!