Od 17 maja 2021 wracamy do obowiązującego planu i rozkładu dzwonków z września – plan dostępny na stronie.

ORGANIZACJA PRACY OD 17 MAJA W NAUCZANIU HYBRYDOWYM:

17.05.2021 – 21.05.2021

nauczanie stacjonarne w szkole:

1A 1B 1C 1D 1E    

2D 2E 2F 2G

4a  5a  6a  6b  7a  7b  8a  8b 

pozostałe klasy nauczanie zdalne

 

24.05.2021 – 28.05.2021

nauczanie stacjonarne w szkole:   

2A 2B 2C

2AA 2BB 2CC 2DD 2EE 2FF

pozostałe klasy nauczanie zdalne

Od 31 maja wszystkie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.