W związku z nowym harmonogramem egzaminów maturalnych w dniach 8, 9 i 10 czerwca w ZSO nr 6 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

PONIŻEJ HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ WYTYCZNE SANITARNE DOTYCZĄCE TYCH EGZAMINÓW.

KOLEJNE ZMIANY WPROWADZONE PO 20 MAJA.