Odbiór świadectw maturalnych dla osób po egzaminach poprawkowych możliwy jest od 30 września po godznie 10.00 w sekretariacie szkoły.