UWAGA

Odbiór świadectw maturalnych i zaświadczeń dla osób po egzaminach poprawkowych możliwy jest od 10 września

w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie liceum ogólnokształcącego.