ŚWIADECTWA MATURALNE

Informujemy, że odbiór świadectw i zaświadczeń wyników egzaminu maturalnego odbędzie się w sekretariacie szkoły SP 5 lipca 2021 (poniedziałek)

IIIA - godzina 9.00

IIIB - godzina 10.00

IIIC, IIID - godzina 11.00

Ze względu na wytyczne GIS prosimy o przybycie w maseczkach i z własnym długopisem.

Informujemy, że uczniowie, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu maturalnego mogą przystąpić do poprawki. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego ZAŁACZNIK 7_2314 należy złożyć w sekretariacie SP w terminie do 9.07.2021.