ŚWIADECTWA MATURALNE

Odbiór świadectw i zaświadczeń wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 5 lipca 2022 (wtorek) o godzinie 10.00 w auli szkolnej.

Uczniowie, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu maturalnego mogą przystąpić do poprawki. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – ZAŁĄCZNIK 7 należy złożyć w sekretariacie LO w terminie do 12 lipca 2022.

Jednocześnie informujemy, że egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 (wtorek).