ZAŚWIADCZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, że odbiór zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisy odbędzie się w sekretariacie szkoły 9 lipca 2021 (piątek)

8A - godzina 9.00

8B - godzina 10.00

Ze względu na wytyczne GIS prosimy o przybycie w maseczkach i z własnym długopisem.

Przypominamy, że kopię zaświadczenia należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do 14 lipca do godziny 15.00. Wyniki również należy wprowadzić do systemu rekrutacji.