PROFILE KLAS

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ / GIMNAZJUM

cykl czteroletni / cykl trzyletni

Symbol

klasy

Nazwa klasy

Przedmioty punktowane

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Języki

Opis

1A

Humanistyczno-prawna

język polski

matematyka

historia

język angielski

historia

do wyboru:

- j.angielski lub

- WOS

j.angielski

j.niemiecki

Stała współpraca z kołem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sądem Okręgowym w Gdańsku. Udział w rozprawach sądowych, debaty oksfordzkie, innowacja pedagogiczna.

1B

Dziennikarsko – artystyczna

(integracyjna)

język polski

matematyka

geografia

język angielski

geografia

do wyboru:

- j.polski lub

- j.hiszpański

j.angielski

j.hiszpański

Zapoznanie z pracą dziennikarza radiowego, kulisy Radia Gdańsk, warsztaty w studiu radiowym, wywiady, audycje w szkolnym radiu VILOGDAŃSK. Wsparcie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Innowacje pedagogiczne "Dyskalkulia", "Różne Twarze Depresji".

1C

Biologiczno-chemiczna

język polski

matematyka

biologia

chemia

biologia

do wyboru:

- chemia lub

- j.angielski

j.angielski

j.niemiecki

Super, nowo otwarta pracownia chemiczna. Nauka poprzez prowadzenie doświadczeń biologicznych i chemicznych - zajęcia biologii w terenie. Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską.

1D

Mistrzostwa sportowego

język polski

matematyka

biologia

chemia

biologia

chemia

j.angielski

j.niemiecki

Udział w zawodach krajowych, międzynarodowych oraz zgrupowaniach szkoleniowych. Zajęcia na profesjonalnej przystani wodnej, basenie pływackim. Zajęcia na ergometrach wioślarskich, rowerach spinningowych, kajakach, łodziach wioślarskich i żeglarskich. Wspólpraca z AWFiS, PG i klubami sportowymi. Współpraca trenerów z kadrą narodową.

1E

Ratownictwa wodnego

(sportowa)

język polski

matematyka

biologia

geografia

biologia

do wyboru:

- geografia lub

- j.hiszpański

j.angielski

j.hiszpański

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień ratownika wodnego, ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, sternika motorowodnego. Zajęcia na łodziach motorowych, skuterach wodnych, ergometrach wioślarskich, rowerach spinningowych. pływalni i akwenach wodnych.