Pierwszym krokiem (lecz nie jedynym) aktywności w naszym projekcie DZIENNIKARSTWA INTERNETOWEGO jest AKADEMIA NEWSÓW, która obowiązuje wszystkich uczniów klas pierwszych o profilu artystyczno-dziennikarskim. Dlaczego wszystkich? Ponieważ zakres kompetencji, jakie ten moduł wprowadza, jest jednym z podstawowych wymogów podstaw programowych przedmiotu. informatyka. Tym samym z tych właśnie kompetencji uczniowie otrzymają oceny cząstkowe z informatyki.

AKADEMIA NEWSÓW będzie realizowana w miesiącach październik/listopad 2019 r. równolegle do innych aktywności dziennikarskich.

Od dnia 14 października uczestnikom projektu zostanie udostępniona w pełni funkcjonalna już sieciowa platforma wirtualnej redakcji i tym samym uczniowie uzyskają pełną sieciową samodzielność i niezależność.
W pierwszych 2 tygodniach października  w SERWISIE INFORMACYJNYM systemu dominują wpisy koordynatora projektu przewidziane jako element szkoleniowy dla uczniów. Pojawiły się już jednak również pierwsze samodzielne wpisy uczniów ( Julii i Zuzy). 

Dopuszczamy możliwość udziału uczniów innych klas w naszej AKADEMII NEWSÓW. Jeśli są zainteresowani, wystarczy zgłosić się do do nauczyciela-koordynatora projektu i uzyska się aktywny dostęp do sieciowej platformy redakcyjno-szkoleniowej.
Jakie kompetencje nabywamy w naszej AKADEMII NEWSÓW:

  1. Umiejętność wyszukiwania informacji w sieci
  2. umiejętność selekcji wyszukanej informacji ze szczególnym naciskiem na rozpoznawanie fake-newsów, rozpoznawanie sieciowych troli. 
  3. Umiejętność ponownego użycia informacji dla własnych celów (cytowanie, licencje © oraz Creative Commons)
  4. Umiejętność zaawansowanego publikowania własnych informacji w sieci, w taki sposób, aby STEROWAĆ informacją, jaką wyświetlą wyszukiwarki internetowe zapytane o moją osobę. UMIEJĘTNOŚĆ STEROWANIA SWOIM WIZERUNKIEM SIECIOWYM jest jedną z ważniejszych dla kształtowania swojej osobistej kariery.
  • Zobacz więcej: 

http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/serwis-informacyjny