W dniach 27-31 marca, w naszej szkole odbył się konkurs na wykonanie żonkili w ramach akcji „Pola nadziei”. Uczniowie w swoich domach oraz na lekcjach przygotowywali prace konkursowe. Wszyscy, którzy brali udział w konkursie, otrzymali słodkie upominki. Wśród licznych kwiatków, jury wybrało te najpiękniejsze.

Finalistami konkursu zostali: I miejsce ex aequo - Anna Kuśmider (8a) oraz Kuba Kuśmider (5a); 2 miejsce Maja Karwacka (8a); 3 miejsce Amelia Bieszk (4b). Na zwycięzców czekały nagrody.

W tym roku także i nasza szkoła przystąpiła do programu „Pola nadziei”. Celem akcji było pozyskanie środków finansowych na potrzeby pomorskich hospicjów. Przez cały bieżący tydzień wolontariusze zbierali ofiary na ten cel. Wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców i wolontariuszy.