W związku z niepokojącymi doniesieniam z Ukrainy Zespół do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ZSO nr 6 zapewnia o gotowości do rozmowy i udzielenia potrzebnego wsparcia emocjonalnego każdemu naszemu uczniowi, który takiej pomocy potrzebuje. 

Uczniowie i ich rodzice z doświadczeniem migracyjnym mogą również uzyskać pomoc w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11.email: centrum@cwii.pl  lub maria.darul@cwii.pl

ZESPÓŁ ds. PPP PRZY ZSO NR 6

Katarzyna Grecka-Bączkowska - psycholog 

katarzyna-grecka@vilogdansk.pl

Żaneta Grączyńska - pedagog SPMS

zaneta-graczynska@vilogdansk.pl

Bogumiła Jarosz - pedagog LO

pedagog-lo@vilogdansk.pl