W związku ze wzmożona potrzebą opieki psychologicznej oraz psychiatrycznej młodzieży, nasilającymi się stanami frustracji, stresu, lęku oraz obniżonego nastroju, Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ZSO nr 6 udostępnia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom dwie propozycje wsparcia dla dzieci i młodzieży przeżywających kryzys :
1. "Young Fosa" - wsparcie dla dzieci i młodzieży przeżywających kryzys https://www.fundacjafosa.pl/portfolio-item/nfz/
2.  "Młodzieżowy Szopen" - poradnictwo, terapia oraz wsparcie dla rodziców https://www.fundacjafosa.pl/portfolio-item/mlodziezowy-szopen-sds/