Dnia 8 września 2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny. Zdąjący proszeni są o przybycie do szkoły na godzinę 13:30. Szczegółowy harmonogram egzaminu będzie znajdował się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły. Każdy zdający ma obowiązek posiadania dowodu tożsamosci, długopisu z czarnym wkladem, a zdajacy matematykę dodatkowo  kalkulatora. Proszę nie zapomnieć o maseczkach lub przyłbicach zakrywajacych usta i nos.