Ze smutkiem powiadamiamy,

że dnia 16 stycznia 2021 r.

odszedł do Domu Miłosiernego Ojca

w 29 roku życia i 4 roku kapłaństwa       

śp. Ksiądz Dominik Ambrosiewicz

ur. 23 stycznia 1992 r.

MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA w intencji Zmarłego Księdza Dominika

będzie sprawowana pod przewodnictwem 

Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego 

w czwartek, 21 stycznia 2021 r. o godz. 11.00

w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu

Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym 

w grobowcu kapłańskim (przy Krzyżu), przy kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu

W kościele, przy ul. Głębokiej 1 będą odprawiane msze za ks. Dominika:
Poniedziałek, wtorek
17:30 - różaniec
18.00 - msza św. 

ŚP. KSIĄDZ MGR
DOMINIK HENRYK AMBROSIEWICZ 

Ksiądz Dominik Henryk Ambrosiewicz urodził się 23 stycznia 1992 r., w Gdyni, w rodzinie Wojciecha i Małgorzaty zd. Kuk. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Redzie 23 lutego 1992 r. Tam też w 2001 roku przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Okres swojej edukacji rozpoczął w Szkole Podstawowej w Redzie, którą na skutek przeprowadzki Rodziców wraz z Rodzeństwem, kontynuował w Szkole Podstawowej w Bojanie. Następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum Jezuitów w Gdyni. W tym okresie Dominik został lektorem, posługując w parafialnym kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie, gdzie również w roku 2006 przyjął sakrament bierzmowania. Jak sam Dominik napisał w swoim życiorysie „Jako dziecko jeździłem na rekolekcje, z tej racji, że moi rodzice należą do Domowego Kościoła. W późniejszym czasie, jako nastolatek, uczestniczyłem bardziej świadomie we własnych rekolekcjach”. Dlatego po ukończeniu nauki w VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i zdaniu matury, w czerwcu 2011 roku, zgłosił się do Gdańskiego Seminarium Duchownego, gdzie we wrześniu rozpoczął studia oraz formację przygotowującą do święceń kapłańskich. 

Święcenia diakonatu przyjął 18 czerwca 2016 r. z rąk J. E. Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki, natomiast święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 2017 r. z rąk J. E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego w Archikatedrze Oliwskiej.

Posługę kapłańską, jako neoprezbiter, rozpoczął w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku, gdzie przez trzy kolejne lata pracował jako katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr VI w Gdańsku przy ulicy Głębokiej. Skąd, z dniem 1 lipca 2020 r., został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu. 

Spośród swoich zainteresowań, inspirowanych m.in. pracą ze wspólnotami Ruchu Światło-Życie, Ks. Dominik wyszczególniał zagadnienia związane z teologią biblijną. Stąd też we wrześniu 2018 roku rozpoczął studia podyplomowe z tego zakresu.

Na swoim obrazku prymicyjnym umieścił fragment z Ewangelii wg Św. Mateusza: „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Moje imię, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Natomiast motywując swoją decyzję o wstąpieniu do seminarium napisał: „Chciałbym poprzez drogę życia kapłańskiego oraz pracę duszpasterską służyć Bogu i ludziom, a także pomóc sobie i innym podążać drogą woli Bożej.” Te właśnie słowa w połowie 2020 roku nabrały szczególnego kontekstu, kiedy  jego stan zdrowia nieoczekiwanie i nagle się pogorszył. Wówczas rozpoczęło się zmaganie z chorobą oraz doświadczeniem cierpienia fizycznego. Nie przeszkodziło to jemu zachować pokój serca oraz życzliwość i pogodę ducha, jaką się odznaczał.
Ks. Dominik Ambrosiewicz, po ciężkiej chorobie, zmarł 16 stycznia 2021 r.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Dominika odbędą się pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego w czwartek, 21 stycznia 2021, o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu. Pochówek nastąpi w grobowcu kapłańskim na cmentarzu parafialnym przy kościele (przy Krzyżu).