PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

07.01.2020 – JĘZYK POLSKI. (170 MINUT) GODZINA  9:OO

08.01.2020 – MATEMATYKA (170 MINUT) GODZINA 9:00

09.012020 – JĘZYK OBCY (120 MINUT) GODZINA 9:00

10.01.2020 – PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (180 MINUT) GODZINA 9:00

WSZYSTKIE EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ NA TRZECIM PIĘTRZE,

DOKŁADNY PRZYDZIAŁ UCZNIÓW DO  SAL W DNIU 07.01.2020.

Uczniowie klas trzecich liceum przychodzą w tych dniach na godzinę 8:30,         

z dokumentem tożsamości, bez telefonów komórkowych.

Po egzaminie mają zajęcia wg planu, 7,8,10 stycznia około godziny 12:45,         

9 stycznia około godziny 11:40