17.10.2019 r. uczniowie i uczennice klas 4-8 uczestniczyli w warsztacie profilaktyczno- wychowawczym.
Tematem były e-papierosy i ich szkodliwość dla zdrowia i życia człowieka.