W klasie IIIC odbyły się lekcje z anatomii serca, gdzie uczniowie mieli okazję zrobić sekcje anatomiczną serca świńskiego oraz wykonali preparaty mikroskopowe tkanki mięśnia sercowego.