SPMS 94 pamięta o 77 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.