Zajęcia świetlicowe. Dzieci rozpoczynają naukę szydełkowania.Bez wyjątków-chłopcom też bardzo dobrze idzie.