DRODZY RODZICE PRZYPOMINAMY, ŻE 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU MIJA  OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA DO DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA DZIECKA I OPŁACENIA SKŁADKI.

aploszaj@agentpzu.pl

Szanowni Państwo, w tym roku szkolnym również można przystąpić do Grupowego ubezpieczenia  NNW PZU Edukacja. Ubezpieczenie to jest rekomendowane przez Radę Rodziców VI LO w ZSO nr 6 w Gdańsku.

Obowiązują Warunki Ogólne Ubezpieczenia  NNW PZU Edukacja UZ/423/2016 z 24.10.2016 roku ze zmianami UZ/93/2017 z 07.04.2017 roku,  oraz zmianami UZ/215/2018 z dnia 06.07.2018 roku. Dostępne są na stronie szkoły, na stronie PZU SA  lub w formie  książeczki w sekretariacie szkoły.

 

Suma ubezpieczenia: 16 000 zł, składka 60 zł na rok.

Okres ubezpieczenia0d 01.09. 2020 r. do 31.08. 2021 r.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie:

-przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą).

-podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) również sporty wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie rozszerzono o dodatkowe wypłaty za:

  • zwrot kosztów leczenia,
  • śmierć w wypadku komunikacyjnym
  • wypłatę za śmierć rodzica/opiekuna prawnego albo osoby, która ma na utrzymaniu ucznia

 

W tym roku nie trzeba składać deklaracji i nie będzie zbierania pieniędzy w szkole. Wszystko odbywa się online. Według instrukcji podanej niżej. Przypominamy, że ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodzic może wykupić dowolne,  indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka w preferowanym przez siebie zakresie i wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

 

Instrukcja:

Wpłata rodzica jest jednoznaczna z deklaracją przystąpienia dziecka do ubezpieczenia. Wpłata dla każdego dziecka osobno. Termin wpłat upływa 31 października 2020 roku. Proszę nie wpłacać po tym terminie.

Wpłata dla PZU SA Warszawa al. Jana Pawła II 24, numer rachunku bankowego 32124069603014011030535550.  Kwota 60 zł.

W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać:

  1. Numer polisy 1052947573
  2. Imię i nazwisko dziecka
  3. Datę urodzenia dziecka

 

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

 

Kontakt do agenta: aploszaj@agentpzu.pl