Dnia 29 stycznia uczniowie klas ICC i IID  uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna -  samodzielnie wykonywała preparaty roślinne i prowadziła obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, obserwując budowę komórek i zjawiska plazmolizy i deplazmolizy. 

Druga grupa uczniów brała udział w wykładzie na temat organizmów GMO, po którym odbyła się aktywna dyskusja dotycząca wykorzystywania organizmów  GMO w życiu codziennym. W dyskusji posuszony został aspekt etyczny i prawny.

Lucyna Jarosz

Jolanta Mroczkowska