ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH, ANEKSÓW  I ZAŚWIADCZEŃ

11.08.2020 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZINACH OD 9:00 DO 13:00

DO SEKRETARIATU WCHODZIMY POJEDYNCZO, W MASECZKACH OCHRONNYCH I Z WŁASNYM DŁUGOPISEM.

 

OSOBY, KTÓRE  NIE ZDAŁY JEDNEGO Z OBOWIĄZKOWYCH EGZAMINÓW PRZYSŁUGUJE EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W DNIU  08.09.2020 R.

 

ABY PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU W SESJI POPRAWKOWEJ

NALEŻY OBOWIĄZKOWO DO 14.08.2020 R.

ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR 7