TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM O PROFILU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (WIOŚLARSTWO/KAJAKARSTWO), PODCZAS REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ ODBĘDĄ SIĘ 25 SIERPNIA O GODZINIE 10.00.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZBIÓRKĘ PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO SZKOŁY, GDZIE CZEKAŁ BĘDZIE TRENER WOJCIECH OSOWSKI.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY PISEMNEGO OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE.