UZUPEŁNIAJĄCY EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU RATOWNICTWO WODNE ODBĘDZIE SIĘ

24 SIERPNIA O GODZINIE 11.00 NA PŁYWALNI GOS ORUNIA.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY PISEMNEGO OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE.