W tym roku szkolnym nasza szkoła – jako jedna z sześciu w Polsce – przystąpiła do międzynarodowego konkursu debat dotyczących współczesnych zmian klimatu. https://climateofchange.info

W ramach tego projektu nasi uczniowie zbierają informacje i przygotowują się do dyskusji z innymi uczestnikami projektu na dziesięć tematów wybranych przez włoskich organizatorów np.:

Czy jest już za późno, żeby powstrzymać zmiany klimatyczne?

Czy kraje o wysokich dochodach powinny finansować walkę z kryzysem klimatycznym?

Woda jako dobro wspólne –zarządzanie publiczne czy prywatne?

Na początku maja wyłonimy 6 osób, które w czerwcu będą rywalizować w Krakowie z uczniami innych  polskich szkół. Mamy ogromną nadzieję, że we wrześniu będą reprezentować nasz kraj w finale europejskim we Włoszech.

W czwartek, w ramach projektu, nasi prelegenci spotkali się z dr. Januszem Filipiakiem, wykładowcą i pracownikiem naukowym Zakładu Meteorologii i Klimatologii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Termin spotkania nie był przypadkowy! 22 kwietnia to przecież DZIEŃ ZIEMI

Zmiana klimatu to temat bardzo szeroki - w czasie jednego spotkania mogliśmy zaledwie wspomnieć o kilku jego aspektach ale za to wszyscy uświadomiliśmy sobie, jak bardzo złożone jest to zjawisko, jak wiele czynników wpływa na zmianę i jak bardzo upolityczniony jest ten problem.