VI LO zakwalifikowane do grona partnerów projektu EU-WISE Young Citizens-Consumers

Z radością informujemy, że nasza szkoła została wybrana, jako jedna z zaledwie sześciu placówek w Polsce, do udziału w międzynarodowym projekcie EU-WISE Young Citizens-Consumers. 

Tematyka projektu obejmuje działania na rzecz zwiększenia poziomu świadomości i upowszechnienia dobrych praktyk zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Uczestnicy projektu będą mieli okazję wykazać się w roli pomysłodawców i inicjatorów działań na rzecz promowania odpowiedzialnych wzorców i dobrych praktyk konsumenckich w lokalnej społeczności. Poprzez udział w debatach i szkoleniach, uczestnicy poszerzą swoją świadomość i wiedzę w tym zakresie. Warto wspomnieć, że projekt zakłada współpracę zagraniczną – oprócz Polski, biorą w nim udział organizacje z Belgii, Włoch, i Rumunii, co otwiera nowe horyzonty i daje nowe możliwości. 

Oczywiście nie jest to pierwsze spotkanie naszej szkoły z przedsięwzięciami o podobnej tematyce. Szkoła już wcześniej aktywnie działała na rzecz promowania tej inicjatywy, m.in. poprzez organizację Ogólnopolskiego Seminarium dla Nauczycieli i Edukatorów w zakresie Sprawiedliwego Handlu i Świadomej Konsumpcji. Nasze wysiłki w 2020 roku zaowocowały otrzymaniem tytułu Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.  

Dlatego też ogromnie cieszymy się, że młodzież może kontynuować rozwój swojego potencjału w tym zakresie, nabywać nowe kompetencje społeczne i obywatelskie, które zostaną z nimi jeszcze na długo po zakończeniu projektu.  

Magdalena Olkiewicz