Wchodzimy w dorosłość-jesteśmy świadomi odpowiedzialności.

Profilaktyka odpowiedzialności karnej nieletnich w klasach ósmych SPMS94.