XV Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Eliminacje dla uczniów szkół średnich

 

Sejmik Województwa Pomorskiego przy współpracy Starostw Powiatowych Województwa Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty organizuje dla uczniów szkół średnich województwa pomorskiego XV Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Eliminacje dla szkół gdańskich odbędą się w

VI Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Helu w Gdańsku, ul. Głęboka 11,

w sobotę 28 marca 2020 r., o godz. 12.00 w sali 001 na parterze.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną, faksem lub pocztą do dnia 27 marca 2020 r. na adres:
VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk; faks: 58 346 38 21;
mail: sekretariat-lo@vilogdansk.pl

Organizatorzy:

Dariusz Ostapowicz

Hanna Szulman-Kudrin