Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszej uczennicy Nikoli. Pozostanie z nami na zawsze Jej uśmiech i energia, którą obdzielała ludzi. Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, którzy opłakują jej odejście.
Dyrekcja, nauczyciele, koleżanki i koledzy
Zapewniamy o naszej gotowości do rozmowy i udzielenia wsparcia każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje.
Katarzyna Grecka- Bączkowska - psycholog
katarzyna-grecka@vilogdansk.pl
Bogumiła Jarosz - pedagog
pedagog-lo@vilogdansk.pl
Anna Walerzak- Więckowska - pedagog
anna-walerzak-wieckowska@vilogdansk.pl
Julita Groenwald – Pawelec – pedagog
julita-groenwald@vilogdansk.pl
Żaneta Grączyńska - pedagog
zaneta-graczynska@vilogdansk.pl
Pomoc można znaleźć również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, tel. 58 5110121, 797 909 111 lub 112.