DYREKCJA SZKOŁY:
Dyrektor ZSO nr 6: Mariusz Pluta
 
Wicedyrektor: Ewa Wosińska-Stelter
Wicedyrektor: Beata Słomion
Wicedyrektor ds. sportowych: Michał Rychlicki
Wicedyrektor: Anna Walerzak-Więckowska