Biuletyn Informacji Publicznej ZSO nr 6 w Gdańsku
Jan Jackowicz Korczyńśki