• Pierwszym krokiem (lecz nie jedynym) aktywności w naszym projekcie DZIENNIKARSTWA INTERNETOWEGO jest AKADEMIA NEWSÓW, która obowiązuje wszystkich uczniów klas pierwszych o profilu artystyczno-dziennikarskim. Dlaczego wszystkich? Ponieważ zakres kompetencji, jakie ten moduł wprowadza, jest jednym z podstawowych wymogów podstaw programowych przedmiotu. informatyka. Tym samym z tych właśnie kompetencji uczniowie otrzymają oceny cząstkowe z informatyki.

AKADEMIA NEWSÓW będzie realizowana w miesiącach październik/listopad 2019 r. równolegle do innych aktywności dziennikarskich.

Od dnia 14 października uczestnikom projektu zostanie udostępniona w pełni funkcjonalna już sieciowa platforma wirtualnej redakcji i tym samym uczniowie uzyskają pełną sieciową samodzielność i niezależność.
W pierwszych 2 tygodniach października  w SERWISIE INFORMACYJNYM systemu dominują wpisy koordynatora projektu przewidziane jako element szkoleniowy dla uczniów. Pojawiły się już jednak również pierwsze samodzielne wpisy uczniów ( Julii i Zuzy). 

Dopuszczamy możliwość udziału uczniów innych klas w naszej AKADEMII NEWSÓW. Jeśli są zainteresowani, wystarczy zgłosić się do do nauczyciela-koordynatora projektu i uzyska się aktywny dostęp do sieciowej platformy redakcyjno-szkoleniowej.
Jakie kompetencje nabywamy w naszej AKADEMII NEWSÓW:

  1. Umiejętność wyszukiwania informacji w sieci
  2. umiejętność selekcji wyszukanej informacji ze szczególnym naciskiem na rozpoznawanie fake-newsów, rozpoznawanie sieciowych troli. 
  3. Umiejętność ponownego użycia informacji dla własnych celów (cytowanie, licencje © oraz Creative Commons)
  4. Umiejętność zaawansowanego publikowania własnych informacji w sieci, w taki sposób, aby STEROWAĆ informacją, jaką wyświetlą wyszukiwarki internetowe zapytane o moją osobę. UMIEJĘTNOŚĆ STEROWANIA SWOIM WIZERUNKIEM SIECIOWYM jest jedną z ważniejszych dla kształtowania swojej osobistej kariery.

  • Drugim krokiem wdrażania naszej innowacji pedagogicznej internetowego dziennikarstwa jest REAKTYWACJA Akademii Młodego Dziennikarza On-line. Już w najbliższy piątek, dnia 25 października 2019 r. o godzinie 21:00 odbędzie się pierwszy testowy dla naszego projektu WEBINAR. Jest on skierowany w pierwszej kolejności do uczniów klas dziennikarskich a jego celem jest wzajemne przetestowanie tego rodzaju aktywności. 

Zaletą webinarów jest:

  1. możliwość interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z dowolnego miejsca i przy pomocy dowolnego urządzenia w internecie (komputer, laptop. tablet, smartfon)
  2. możliwość biernego uczestnictwa w dowolnym innym czasie: spotkania są nagrywane i udostępniane następnie na Youtube

Dlaczego mówimy o reaktywacji Akademii Młodego dziennikarza?
Bo prowadziliśmy już taką w Projekcie EYIA w minionych latach dla młodych dziennikarzy rozproszonych po całej Polsce. 
Korzystaliśmy wtedy z narzędzi grupy Superbelfrzy RP Eduzmieniaczy używanych dla realizacji webinarów Superbelfrzy Nocą oraz całodniowej konferencji EDUMOC ONLINE.

 Obecnie wykorzystujemy testową wersję systemu ClicMeeting z nadzieją pozyskania jej na stałe dla naszego projektu.

Link do kanału umożliwiającego udział w spotkaniu OnLine udostępnimy w sam dzień wydarzenia w godzinach porannych.
Na pierwszy raz planujemy krótkie - półgodzinne spotkanie. Mówimy w nim warunki udziału i interakcji w tego rodzaju spotkaniach. 
(mikrofon, kamera) oraz pokażemy na żywo instrukcję obsługi redakcyjnej naszego systemu SERWISU INFORMACYJNEGO.

W najbliższym czasie uruchomimy osobny serwis naszej AKADEMII MŁODEGO DZIENNIKARZA.

  • Zobacz więcej: 

http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/news