Uczniowska Interwencja Kryzysowa, jako wsparcie psychiczne świadczone  w relacji rówieśniczej” jest wyjściem naprzeciw kryzysom psychicznym o różnej etiologii nasilonym w trakcie trwania izolacji spowodowanej długotrwałym nauczaniem zdalnym.

Innowacja obejmie zapoznanie uczniów z wiedzą z zakresu higieny zdrowia psychicznego( zagadnienia dotyczące profilaktyki kryzysów psychicznych w tym depresji), profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy.

 Na podstawie wieloletnich diagnoz  uczniów, wywiadów,  kontaktów z rodzicami, specjaliści naszej szkoły zauważyli  rosnącą lawinowo liczbę kryzysów psychicznych,  nieumiejetność reagowania środowiska rówieśniczego na sytuacje trudne, lęk przed udzieleniem wsparcia. 

Młodzież  ma wewnętrzną potrzebę, aby  reagować i pomóc swoim koleżankom i kolegom w walce z kryzysem psychicznym, uzależnieniem lub przemocą. 

Stąd główną przyczyną  opracowania takiej innowacji była  konieczność zwiększania  wiedzy i umiejętności młodzieży w trzech obszarach wspomnianych na początku.

W innowacji pedagogicznej szczególną uwagę prowadzący poświęcą na umiejętność poprawnych działań interwencyjnych we własnej grupie rówieśniczej oraz możliwość utworzenia Rówieśniczej Grupy Interwencji Kryzysowej. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły bądź on- line. 

 Autorami i realizatorami innowacji są: Katarzyna Grecka- Bączkowska- psycholog, Bogumiła Jarosz- pedagog, Beata Słomion- wicedyrektor LO. Szczegółowa tematyka zajęć oraz webinarów dostępna u prowadzących.