Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 (elektroniczna)

TERMINY

 • początek 2 III 2020r., godz. 9.00
 • koniec 13 III 2020r., godz. 15.00

GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA  www.edu.gdansk.pl (REKRUTACJA-SZKOŁY PODSTAWOWE-KLASY PIERWSZE)

W systemie GPE po zalogowaniu należy wykonać następujące czynności:

 1. podać PESEL dziecka i adres zamieszkania
 2. wybór: lista szkół obwodowych
 3. wybór: lista preferencji
 4. wybór: ZSO nr 6 – SPMS 94
 5. wydrukować wniosek i zanieść do szkoły I wybor

ROCZNIKI

 • rocznik 2013r. - dzieci 7-letnie
 • rocznik 2014r. - dzieci 6-letnie: na wniosek rodzica (dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne – inaczej wymagana opinia o gotowości szkolnej wydana przez PPP);

*Jeśli liczba dzieci 6-letnich będzie znacząca w szkole powstanie osobna klasa dla tego rocznika.

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: (niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego)

  - 4 III 2020r., godz. 15.00 – 17.00

  - 5 III 2020r., godz. 15.00 – 17.00

  • 9 III 2020r., godz. 15.00 – 17.00

  lub po uzgodnieniu telefonicznym (z-ca dyr. Michał Rychlicki, 514-989-820)

  ogłoszenie wyników: 10 III 2020r

  Dodatkowe próby sprawności fizycznej odbędą się 12.05.2020 r. w godzinach 9-11 oraz 13.05.2020 r. w godzinach 15-17 w HALI BALONOWEJ obok szkoły. Uczestników obowiązuje strój sportowy.