Nasi uczniowie z klas 2-8 biorą udział w krajowym konkursie pn. Wielki Maraton Czytelniczy. Regularnie czytają lektury, co miesiąc inną, a potem piszą z nich testy sprawdzające. Zbierając systematycznie punkty za testy, biorą na koniec roku udział w rankingu ogólnopolskim a najlepsi otrzymują nagrody. Gratulujemy wytrwałości! (więcej informacji w zakładce: ”Wielki Maraton Czytelniczy”)