DYREKTORZY

mgr Roman Gruszczyński (1947-1953)

mgr Maria Kowalowa (1953-1962)

mgr Ewelina Bogusz-Mohuczy (1962-1966)

mgr Jerzy Główczyk (1966-1968)

mgr Irena Jesionowska (1968-1972)

mgr Zbigniew Grześkowiak (1972-1991)

mgr Ewa Koturbasz (1991-1992)

mgr Tomasz Zbierski (1992- 2017)

mgr Mariusz Pluta od 01.09.2017


WICEDYREKTORZY (ALFABETYCZNIE)

Budzyńska Krystyna

Moskal Genowefa

Falandysz Barbara

Pluta Mariusz

Geniusz Jadwiga

Potulska Małgorzata

Grajoszek Iwona

Rozynek Teresa

Humięcka Grażyna

Siama Bogumiła

Jesionowska Irena

Stocka Zuzanna

Jundziłł Anna

Szulman-Kudrin Hanna

Korol Adam

Szwarzwald Romuald

Kloc Józef

Tanewska Iwona

Kuliś Krystyna

Warchoł Małgorzata

Lipiński Tadeusz

Witasik Helena


OBECNI WICEDYREKTORZY

Grześkowiak Karolina

Wosińska-Stelter Ewa

Rychlicki Michał

Walerzak-Więckowska Anna

Słomion Beata

 


HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE:

 • 01.09.1947 POWSTANIE VI LO
 • 1967 r. nadanie szkole imienia Obrońców Helu.
 • 01.09.1985 – powstanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - VI Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku
 • 1989  - poświęcenie sztandaru szkoły
 • 01.09.1999 – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - VI Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 6, Szkoła Podstawowa nr 6
 • 01.09.2001 - utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - VI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6
 • 01.09.2017 – ZSO nr 6: VI Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 z trzema dyscyplinami: wioślarstwem, żeglarstwem i kajakarstwa, Gimnazjum nr 6
 • 01.09.2019 -  ZSO nr 6: VI Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94
 • 01.09.2021 -  ZSO nr 6: VI Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
 • 14.10.2022 – nowy sztandar VI liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Helu
 • 14.10.2022 – nadanie sztandaru Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im. Hanzy

LATA 40.   

 • Dyrektor szkoły Roman Gruszczyński w latach 1947-1953
 • Neobarokowy i neoklasycyzujący budynek powstał przed pierwszą wojną światową, jako szkoła rejonowa na początku tylko dla chłopców
 • Pod koniec II Wojny Światowej  zmienił swoje przeznaczenie, mieścił się w nim szpital polowy
 • Dyrektor szkoły p. Roman Gruszczyński w swoim powitaniu 1 września 1947 r. powiedział: „Jutro wszyscy zgłaszają się do szkoły na godzinę 8:00  i każdy przynosi ze sobą krzesło” i tak to się zaczęło.

LATA 50.

 • Dyrektor szkoły mgr Maria Kowalowa (1953-1962)
 • Położono w całym budynku parkiety i nowe lastrikowe schody
 • Od 1954 roku szkoła funkcjonowała jako szkoła TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci).

LATA 60.

 • 1967  uroczystość 20 - lecia szkoły połączona z nadaniem szkole imienia Obrońców Helu.
 • 1968  rozpoczęcie roku szkolnego w Helu, gdzie uczniowie klas pierwszych składali ślubowanie
 • 1969  oddanie do użytku boiska sportowego

LATA 70.

 • 1970 r. założono Harcerską Drużynę Przyjaźni o specjalności języka esperanto
 • 1978 r. odsłonięcie na skwerze W Gdańsku - Przeróbce tablicy pamiątkowej ku czci poległych jeńców i więźniów w obozie Stutthof

LATA 80.

 • 1985 – powstanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
 • VI Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku
 • 1989  - poświęcenie sztandaru szkoły
 • 1999 – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6: Gimnazjum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcące i Szkoły Podstawowej nr 6(do 31.08.2001)

LATA 90.

 • 1992 – ostatnia studniówka, która odbyła się na terenie szkoły
 • 1998-2001 – realizacja jednego z pierwszych w Polsce programów Comenius i pierwszy w województwie pomorskim - Zrównoważony Rozwój Zasobów Wodnych; Young Europans Sharing Work and Joy) we współpracy ze szkołami z Niemiec i Szwecji
 • 1999-2002 – realizacja programu Comenius – Młodzi Europejczycy wspólnie pracują i bawią się – szkoły partnerskie Rumunii, Hiszpani i Szwecji
 • 1999 – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6: Gimnazjum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcące

LATA 2000+++

 • 2002r. Edukacja kulturowa – wprowadzenie programu poświęconego kulturze żydowskiej 
 • Od 2002 r. współredagowanie przez uczniów naszej szkoły „Nowego Kuriera Nadbałtyckiego
 • 2003 – 2008  – Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży. Współpraca z Helmholtz – Gymnasium w Heidelbergu.
 • 2006 – 2009 Programy Socrates Comenius Historia Kultury i Środowiska Naturalnego Regionu Morza Bałtyckiego; Życie nad rzeką w Europie. Szkoły partnerskie z Francji, Holandii i Rumunii.
 • 2007 – „Młodzież w działaniu”- projekt międzynarodowy z Portugalią
 • Od 2007 r. powrót do tradycji szkoły, wyjazdy integracyjne do Cetniewa i Helu - ślubowanie  klas pierwszych LO przy pomniku Obrońców Helu
 • Od 2008 r. Udział w Marszu Żywych
 • 2009 - Konferencja Międzynarodowa we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności
 • Od 2009 – Edukacja Globalna
 • Od 2009 - Szkolny Oddział Amnesty International
 • 2010 – klub „Szóstka dla emerytów”
 • 2012 - Projekt dla szkół gdańskich „Demokracja – dodaj do ulubionych”
 • 2015; 2020 – Euroschola – pobyt w Strasburgu (wygrany konkurs organizowany przez Parlament Europejski – jedyna szkoła w Gdańsku)
 • 01.09.2017 – Do składu ZSO nr 6 dołącza Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 z trzema dyscyplinami: wioślarstwem, żeglarstwem i kajakarstwa.
 • Od  2017 r. organizowanie Tygodnia Depresji – Różne Twarze Depresji. Konferencja i warsztaty dla całej społeczności szkolnej oraz nauczycieli z innych szkół
 • 2017 – tytuł Szkoły Globalnej (jako jedna z szkół w Polsce)
 • Od 2018 r. KALKULATOR - innowacja pedagogiczna wspierająca edukację matematyczną uczniów. (jako jedyna w Polsce)
 • 2020 – tytuł szkoły przyjaznej dla sprawiedliwego  handlu  (jako jedyna w Gdańsku)
 • Od 2021 – Program Erasmus + (Euwise)- Mediolan, Bruksela
 • 2021 - debaty klimatyczne i debaty oksfordzkie
 • 2022 – Zjazd miast Hanzy – reprezentacja szkoły w ramach Fair trade